140/21 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เวลาทำการ
09.00 - 18.00 น.

ACE QUICK

ACE QUICK
SOLUTION FOR SMALL-MEDIUM ENTERPRISE

ACE Quick ช่วยเสริมกำลังให้กับธุรกิจขนาดเล็กและกลางให้สามารถดำเนินธุรกิจได้รวดเร็ว และเห็นสถานะทางธุรกิจชัดเจนกว่าที่เคยด้วยฟังก์ชั่นการทำงานของระบบที่ครอบคลุมพร้อมใช้งานได้ในทันที ซึ่งบริหารจัดการกระบวนงานทางธุรกิจที่สำคัญของคุณด้วย Workflow ที่ทำงานอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยให้ช่วยคุณมีข้อมูลที่แม่นยำ รวดเร็ว และทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของตัวเลขทางการเงินได้

MODULES

โมดูลด้านจัดซื้อ

ติดตามและควบคุมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน เพื่อให้คุณบริการจัดการคู่ค้าได้สะดวก รวมถึงการอนุมัติงานต่างๆทางออนไลน์ ไปจนกระทั่งปิดเรื่องการชำระเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โมดูลด้านคลังสินค้า

เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในคลังต่างๆ หรือ สินค้าระหว่างการขนส่ง หรือสินค้าขายฝาก ซึ่งจะช่วยให้คุณลดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และสามารถกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

โมดูลด้านการขายและโลจิสติกส์

จัดการระบบการขายตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างใบเสนอราคา การออกใบแจ้งหนี้ ไปจนถึงการส่งมอบและรับคืนสินค้า ด้วยคุณสมบัติของระบบที่มีประสิทธิภาพหลายหลากด้าน เช่น การกำหนดราคาขายและส่วนลด การจัดการด้านกำไรและส่วนส่งเสริมการขาย การจัดการสินค้าขายฝาก

โมดูลด้านระบบงานการเงิน

ปรับปรุงการมองภาพรวมขององค์กรเพื่อบริหารจัดการ ระบบลูกหนี้/เจ้าหนี้การค้า เครดิตเทอม งบประมาณ การแจ้งหนี้การขาย การบันทึกรายการซื้อสินค้า ไปจนถึงการอนุมัติรายการผ่านระบบออนไลน์ ระบบยังมีรายงานทางการเงินหลากหลายให้คุณตรวจสอบรายละเอียดทางการเงินได้ทั้งแบบเรียลไทม์ แบบรายเดือน หรือแบบรายปี

โมดูลด้านระบบงานบัญชี

ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารจัดการกับเรื่องงานบัญชีที่หลากหลายได้โดยอัตโนมัติ เช่น ภาษี บัญชีแยกประเภท งบดุล และงบกำไร/ขาดทุน พร้อมแบบฟอร์มมาตรฐานและรายงานทางบัญชี เพื่อเพิ่มการควบคุมการรับผิดชอบด้านรายได้และค่าใช้จ่าย

KEY BENEFITS

ติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยขั้นตอนและวิธีการติดตั้งที่รวดเร็วของเรา และด้วยระบบ ACE Quick ที่มาในแบบพร้อมใช้งานได้ในทันที ทำให้คุณสามารถขึ้นใช้งานระบบเสร็จสิ้นด้วยเวลาเพียงไม่กี่เดือนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในแต่ละวันของคุณ

คุ้มค่าด้านราคา

ACE Quick แตกต่างจาก ERP ในรูปแบบที่ต้องติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าเอง ซึ่งต้องมีค่าธรรมเนียมตอบแทนการให้ใช้สิทธิที่มีราคาสูง แต่สำหรับ ACE Quick ที่เป็น ERP บนระบบคลาวด์ที่ให้บริการการเข้าใช้ระบบแบบที่คุณสามารถเลือกสมัครใช้บริการตามจำนวนผู้ใช้งานรายเดือนได้ ทำให้คุณสามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาณการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยคุณไม่ต้องเสียเงินลงทุนจำนวนมากในการซื้อฮาร์ดแวร์และมีค่าใช้จ่ายด้านทีมงานเทคนิคที่ต้องบำรุงรักษาระบบ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการมองเห็นและการควบคุม

ACE Quick สามารถขจัดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน เนื่องจากระบบได้รวมข้อมูลเป็นศูนย์รวมเดียว ทำให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างแท้จริงและทันท่วงทีในการทราบถึงสถานะงานต่างๆในธุรกิจ เพื่อปัญหาต่างๆได้รับการรายงานสู่ระดับที่สูงขึ้นไป และเพื่อการควบคุมธุรกิจได้เป็นอย่างดีซึ่งส่งผลต่อการสร้างยอดขาย กระแสเงินสด และดัชนีชี้วัดทางธุรกิจอื่น

ช่วยให้การทำงานง่าย สะดวก

ACE Quick เชื่อมต่อทุกฟังก์ชั่นการทำงานในบริษัทคุณ โดยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานให้เกิดการเชื่อมโยงทั้งในด้านเอกสารงาน ชิ้นงาน รวมถึงบุคลากรในบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มแรกของขบวนการทำงานไปจนถึงการขั้นสุดท้ายของการอนุมัติ และด้วยรูปแบบหน้าจอแบบ Web-based รวมถึงการออกแบบหน้าจอการใช้งานที่เรียบง่าย ทำให้ง่ายต่อการใช้งานของ ผู้ใช้งานในทุกระดับ