140/21 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เวลาทำการ
09.00 - 18.00 น.
ยินดีต้อนรับ

ACE CLOUD
ซอฟต์แวร์โซลูชั่นครบวงจรที่ตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจ

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณด้วยโซลูชั่นบนระบบคลาวด์ของเรา
Welcome to

ACE CLOUD
SERIES OF COMPLETE SOLUTIONS

Empowering Your Business Transformation with cloud solution
Welcome to

ACE CLOUD
SERIES OF COMPLETE SOLUTIONS

Empowering Your Business Transformation with cloud solution

The Challenge

TODAY’S BUSINESS

ปัจจุบันทุกอุตสาหากรรมในภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กไปจนกระทั่งระดับองค์กรกำลังเผชิญกับความต้องการการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจเติบโต และสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อในการให้บริการแก่ลูกค้า

อุปสรรคสำคัญของแต่ละธุรกิจ คือปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีเก่าของเดิม การขาดกลยุทธ์ทางด้านดิจิทัลและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี รวมถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ

เป้าหมายของเราคือ การช่วยลูกค้าเพื่อเอาชนะความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลด้วยการมอบบริการและโซลูชั่นที่ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงบุคลาการ กระบวนการดำเนินธุรกิจ ข้อมูล และการสื่อสารต่างๆของคุณ เข้ากับเทคโนโลยีในแบบสร้างวรรค์เต็มพลัง และด้วยความคุ้มค่า
Achiever

Empower your business with ACE’s Digital Capability

We help clients bring new digital initiatives to life by creating transformation plan with fast-paced and user-focused style of working. From cycles of defining, designing, building, selecting, to testing, we assist you to experience an increase in the value of your digital investment.

พัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มที่มีความยืนหยุ่น

เราเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความคล่องตัวและความแข็งแกร่งสูง เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราคำนึงถึงความสามารถในการรองรับการเพิ่มขยายปริมาณธุรกรรม ด้านความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงด้านการส่งมอบประสบการณ์ที่สะดวกตอบโจทย์ผู้ใช้งาน โดยพัฒนาภายใต้แนวการทำงานในรูปแบบของอไจล์ (agile work-practice) เพื่อมอบโซลูชั่นและบริการดิจิทัลใหม่ๆให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

ACE เข้าใจถึงความซับซ้อนของการบูรณาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีจากหลากหลายระบบ หลากหลายดิจิทัลโซลูชั่น และแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันในการควบรวมข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและทีมวิศวกรด้านซอฟต์แวร์ของเราสามารถช่วยคุณเชื่อมต่อระบบ ข้อมูล แอปพลิเคชั่น API และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆในองค์กรของคุณเพื่อลดภาระและความยุ่งยากซับซ้อนในการบริหารจัดการด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ชุดซอฟต์แวร์โซลูชั่นทางธุรกิจบนระบบคลาวด์มีความครอบคลุม

ACE ตอบโจทย์ทุกช่วงเวลาของการเติบโตทางธุรกิจด้วยชุดซอฟต์แวร์โซลูชั่นบนระบบคลาวด์ที่มีความครอบคลุม ไม่ว่าธุรกิจของคุณคือ Start-up หรือ SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ โซลูชั่นเพื่อธุรกิจที่ครอบคลุมแบบ End-to-End ของเราช่วยธุรกิจคุณเข้าสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการทำงาน และเปลี่ยนประสบการณ์ในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจคุณสามารถนำหน้าได้อยู่เสมอในยุคที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์จาก ACE

เรามุ่งมั่นตอบสนองธุรกิจของคุณ

บริหารจัดการธุรกิจได้ด้วยความง่ายสะดวก
เปลี่ยนความซับซ้อนจากความหลากหลายของแหล่งข้อมูล แพลตฟอร์ม กระบวนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีต่างๆของคุณให้เป็นโซลูชั่นทางดิจัลที่มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการได้สะดวก ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ

เห็นภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
ให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและสอดคล้องกันภายใต้ระบบฐานข้อมูลที่ถูกรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในแบบเรียลไทม์ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน การเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วคล่องตัวในการตัดสินใจทางธุรกิจ

สู่ธุรกิจอัจฉริยะด้วยภาพรวมข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ
ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสะท้อนมุมมองธุรกิจของคุณในแบบบทวิเคราะห์ทางข้อมูล (Data Analysis) เพื่อประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยบริการดิจิทัลและซอฟต์แวร์โซลูชั่นจากเรา
Achiever

Solutions

ERP

ACE QUICK, ACE PLUS

ACCOUNTING SOLUTION

ACE ACCO

POINT OF SALE

ACE POS

SHOP FLOOR

Shop-Floor for Commerce

DEALER PORTAL

Dealer Portal

MYWORKS

myWorks

Achiever

News & Update