140/21 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เวลาทำการ
09.00 - 18.00 น.

ERP

ACE QUICK

ACE Quick คือ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) บนคลาว์ดที่ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง (SME) โดยเป็นระบบที่พร้อมติดตั้งใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณบริหารจัดการกระบวนการทำงานทางธุรกิจที่สำคัญๆได้อย่างราบรื่น โดย ACE Quick มาพร้อมกับรูปแบบการให้บริการแบบชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามปริมาณและจำนวนผู้ใช้งาน ทำให้ธุรกิจของคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินลงทุนจำนวนมากกับการติดตั้งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ACE PLUS

ACE Plus คือ ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อใช้ในระดับองค์กร โดยการทำงานของ ACE Plus มีความครอบคลุมโดยทำงานเป็นศูนย์กลางสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลและขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ACE Plus มาพร้อมกับคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการทำงานเชิงลึกที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานและขบวนการเชื่อมต่องานในแต่ละฝ่ายที่ซับซ้อน ทั้งนี้โครงสร้างสถาปัตยกรรมของ ACE Plus ยังรองรับการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการที่พิเศษของแต่ละภาคอุตสาหกรรมได้