140/21 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เวลาทำการ
09.00 - 18.00 น.


โซลูชั่นบนคลาวด์ที่ครอบคลุมซึ่งพัฒนาบนเทคโนโลยีที่มีความแข่งแกร่งและยืดหยุ่นสูง
ตอบสนองธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์กรในแบบอไจล์

Developed on robust technologies and flexible platforms
To strengthen growth across a variety of industries.

ACE Cloud

ACE Cloud ชุดซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่เชื่อมโยงระบบงานในองค์กรอย่างครอบคลุมเพื่อช่วยขจัดความซับซ้อนในธุรกิจ โดยระบบทำงานแบบสอดประสานกระบวนการทำงานที่สำคัญตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย เนื่องจากชุดซอฟต์แวร์โซลูชั่นของ ACE Cloud ใช้งานบนคลาวด์ (Cloud) จึงมีความโดดเด่นในด้านความรวดเร็ว ความโปร่งใสชัดเจนในเรื่องข้อมูล ความคล่องตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธุรกิจของคุณ พร้อมความปลอดภัยในการเก็บรักษาและจัดการข้อมูลแบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของการเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจที่จะสร้างผลผลกำไรและกระแสเงินสดต่อธุรกิจ

โซลูชั่นของเอซครบครันในการรองรับหลากหลายประเภทธุรกิจและหลากหลายขนาดขององค์กร ซึ่งเอซมีโซลูชั่นที่เหมาะกับธุรกิจตั้งแต่ Startup หรือ SME (Small and medium Enterprises) ไปจนถึงองค์กรที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โดยแต่ละโซลูชั่นมาพร้อมกับขีดความสามารถและฟังก์ชั่นที่สามารถตอบสนองต่อความท้าทายของแต่ละอุตสาหกรรมและขนาดของธุรกิจ

แพลตฟอร์มของ ACE Cloud ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณสามารถปรับการใช้งานระบบให้สอดคล้องกับความซับซ้อนของขบวนการทำงานที่ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ACE Cloud ช่วยขจัดข้อจำกัดการทำการค้าระหว่างรูปแบบ Offline และ Online ซึ่งส่งเสริมให้ธุรกิจคุณสามารถสร้างประสบการณ์แบบไร้รอยต่อในการขายผ่านหลายช่องทางให้ลูกค้าของคุณได้ อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังจากหลายคลังสินค้า การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าครอบคลุมทุกช่องทางการจัดจำหน่าย การเร่งขบวนการเติบเต็มสินค้า

OUR DIGITAL SOLUTIONS

ACE Quick ERP for SME  

ACE Quick ERP for Corporate

ACCO Accounting Solution

ACE POS Point of Sale

O2O Commerce

Dealer Portal

Shop Floor

myWorks

KEY BENEFITS

ปรับขนาดได้ง่าย

เพิ่มความคล่องตัวในการปรับเพิ่มหรือลดการใช้งานตามความต้องการของธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อโมดูลใหม่เพิ่มเติมกับโซลูชั่นเดิมได้ง่าย

เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก

หน้าจอแบบเว็บเบราว์เซอร์ ช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกคุ้นเคยและง่ายกับการใช้งาน และผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอเมนูและรายงานต่างๆเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ประจำได้อย่างรวดเร็ว

บริหารจัดการและการตรวจสอบย้อนหลัง

เสริมความคล่องตัวในกระบวนการทำงาน และช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการทำงานจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้วย Engine ของเอซที่ใช้สำหรับจัดการระบบ Workflow ทางธุรกิจ

ผสานเข้ากับระบบเดิมของคุณ

การเชื่อมต่อระบบแบบ API ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างข้อมูลแบบ real-time จากข้อมูลในระบบเดิมของคุณ

ไม่มีการจำกัดเวอร์ชั่น

ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในการบำรุงรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ หรือประสบปัญหาการจำกัดเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ ซึ่งระบบการทำงานเดิมของเอซสามารถขึ้นใช้ในเวอร์ชั่นใหม่ได้โดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของคุณ