140/21 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 12
ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เวลาทำการ
09.00 - 18.00 น.

ACE PLUS

ACE PLUS
ENTERPRISE CLASS ERP SOLUTION

คุณอาจมีความต้องการใช้เทคโนโลยีจากหลากหลายแพลฟอร์มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ ซึ่งทำให้คุณประสบปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อบริหารจัดการธุรกิจ สถาปัตยกรรมของ ACE Plus พัฒนาขึ้นเพื่อการรองรับการปรับแต่งซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อหลายแพลตฟอร์มเข้าด้วยกันเพื่อผสานข้อมูลเข้าสู่ศูนย์รวมเดียวได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ ACE Plus ช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่หรือองค์กรที่มีบริษัทในเครือมากมายสามารถบริการจัดการธุรกิจแบบหลายหน่วยย่อยธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KEY FEATURES

ระบบ Cloud ส่วนตัว

ระบบ cloud แบบส่วนตัวเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ เพื่อรองรับการปรับขยายการเพิ่มปริมาณการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นเพื่อบริหารการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการโดยเฉพาะสำหรังองค์กรของคุณ อาทิ การเพิ่มคุณสมบัติใหม่ กระบวนการทำงานแบบใหม่ หรือการเพิ่ม-ลดสมรรถนะของระบบตามความจำเป็น รวมถึงการจัดสรรระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่จำเพาะเจาะจงขององค์กรคุณ

ธุรกรรมระหว่างบริษัท

ACE Plus รองรับการทำเอกสารข้ามบริษัทในเครือ อาทิ ฟังก์ชั่นการสร้างเอกสารอัตโนมัติสำหรับกระบวนงานที่ต้องดำเนินการเป็นประจำระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน โดยระบบช่วยเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกสาขา หรือทุกบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่มบริษัทเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อการบริหารงานที่ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายบริษัทย่อยในเครือและมีธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน

ขบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ

อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในขั้นตอนงานต่างๆด้วยการสร้างเอกสารอัตโนมัติ จึงช่วยลดเวลาและความผิดพลาดที่เกิดจากบุคลากรต้องสร้าง บันทึก หรือทำรายการจำนวนมากๆ ทำให้การทำงานราบรื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สามารถปรับแต่งได้

ด้วยสถาปัตยกรรมที่รองรับการปรับแต่ง ACE Plus ของเราสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือความต้องการที่เฉพาะเจาะจงขององค์กรคุณได้

เว็บเซอร์วิซ และ API

เชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ ACE Plus ERP และซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆให้เสมือนเป็นระบบเดียวได้อย่างราบรื่นด้วยระบบเว็บเซอร์วิซและ API

รองรับระบบบัญชีและการเงินเชิงลึก

ระบบประกอบไปด้วยคุณสมบัติฟังชั่นการใช้งานทางการเงินและบัญชีเชิงลึกมากมาย เช่น ศูนย์กำไร/ต้นทุน  ผังบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ การกระทบยอดธนาคารอัตโนมัติ และการจัดการทรัพย์สิน ช่วยให้คุณบริหารระบบบัญชีได้ดียิ่งขึ้น

รองรับการกำหนดสิทธิ์ที่ซับซ้อนสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

สามารถจัดการกับการกำหนดสิทธิ์ในแต่ละระดับผ่านการตั้งค่าเพื่อจัดการการเข้าถึงข้อมูลและกำหนดบทบาทงานแต่ละตำแหน่งงานให้มีสิทธิ์สอดคล้องกับขบวนการทำงานของแต่ละ workflow ได้

ระบบ System monitoring

ระบบ ACE Plus ยังประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยที่ใช้ช่วยในการตรวจวัดและวิเคราะห์การทำงานและประสิทธิภาพของระบบ ERP เพื่อทำการแจ้งเตือนถึงประเด็นสำคัญต่างๆที่อาจมี เพื่อการตอบสนองการดูแลระบบได้อย่างทันท่วงที

KEY BENEFITS

มุมมองที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ

เข้าถึงข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลด้านการเงินจากหลายแพลตฟอร์มได้ เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับการบริหารธุรกิจ และเกิดมุมมองแบบ 360 องศาของผลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทในเครือของคุณได้ทั้งหมด

รองรับการปรับขยายปริมาณการใช้งาน

แพลตฟอร์มของ ACE รองรับการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้งานเพื่อรับมือกับปริมาณธุรกรรมและขนาดของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น มอบความยืดหยุ่นแก่องค์กรของคุณ เพื่อให้ทันต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงและความต้องการที่มากขึ้น

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่คล่องตัว

เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพด้วยกระบวนการงานแบบอัตโนมัติ พร้อมรายงานและบทวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ อาทิ Dashboard หรือรายงานดัชนีชี้วัดผลตามที่องค์กรกำหนด เพื่อช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ดีและว่องไวยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่และการเติบโตขององค์กร

รองรับการใช้งานอย่างทรงพลัง พร้อมตอบโจทย์การใช้งานในแบบที่เข้าใจง่ายเพื่อเข้าถึงการใช้งานอย่างรวดเร็ว

ด้วยระบบงานในรูปแบบ Workflow ทำให้ ACE Plus ช่วยบุคลากรของคุณเข้าถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบระเบียบและมีข้อมูลในมุมมองศูนย์รวมเดียว